ROZLICZENIA KSIĘGOWO-PŁACOWE

Usługa ta dedykowana jest wszystkim podmiotom

Usługa ta dedykowana jest wszystkim podmiotom, bez względu na wielkość zatrudnienia. Wyłączenie procesu przygotowania listy płac poza strukturę firmy pozwala na bezwzględne zachowanie poufności informacji o wynagrodzeniach. Pozwala też zwiększyć efektywność działania oraz skoncentrować się na zagadnieniach strategicznych oraz przynosi oszczędności, ponieważ to my dostarczymy fachowy personel do kalkulacji wynagrodzeń, nowoczesny system płacowy i materiały biurowe niezbędne do wykonania usługi.

Oferujemy

 • sporządzanie list płac wraz z "paskami" dla pracownika
 • sporządzanie list płac zarządu lub rady nadzorczej
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie kart zasiłkowych
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienie pracowników
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS
 • sporządzenie raportu ZUS RMUA
 • teletransmisję dokumentów zgłoszeniowych, raportów i dokumentów rozliczeniowych ZUS
 • składanie deklaracji i informacji podatkowych we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych
 • obliczanie i sporządzanie druków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych
 • CONSULTOR MAREK BRENZAK
 • Pl. św. Macieja 7/5-6, 50-244 Wrocław
 • CERTYFIKAT MF NR. 6998/2004
 • +48 71 32 77 000