REJESTRACJA FIRMY

Pomogliśmy już zarejestrować działalność dla ponad 300 podmiotów !

Usługa ta dedykowana jest wszystkim podmiotom, bez względu na wielkość zatrudnienia. Wyłączenie procesu przygotowania listy płac poza strukturę firmy pozwala na bezwzględne zachowanie poufności informacji o wynagrodzeniach. Pozwala też zwiększyć efektywność działania oraz skoncentrować się na zagadnieniach strategicznych oraz przynosi oszczędności, ponieważ to my dostarczymy fachowy personel do kalkulacji wynagrodzeń, nowoczesny system płacowy i materiały biurowe niezbędne do wykonania usługi.

Oferujemy

 • sporządzanie list płac wraz z "paskami" dla pracownika
 • sporządzanie list płac zarządu lub rady nadzorczej
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • sporządzanie umów o pracę
 • sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie kart zasiłkowych
 • sporządzanie kartotek wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zatrudnienie pracowników
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS
 • sporządzenie raportu ZUS RMUA
 • teletransmisję dokumentów zgłoszeniowych, raportów i dokumentów rozliczeniowych ZUS
 • składanie deklaracji i informacji podatkowych we właściwych terytorialnie urzędach skarbowych
 • obliczanie i sporządzanie druków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • korespondencję w imieniu Klienta z ZUS w sprawach pracowniczych
 • CONSULTOR MAREK BRENZAK
 • Pl. św. Macieja 7/5-6, 50-244 Wrocław
 • CERTYFIKAT MF NR. 6998/2004
 • +48 71 32 77 000