DORADZTWO FINANSOWE

Przepisy podatkowe w Polsce zgodnie z panującą powszechnie opinią są skomplikowane i niespójne, co sprawia, iż przedsiębiorcy narażeni są na popełnianie błędów, których źródłem jest niewłaściwa interpretacja prawa podatkowego.

Sami jesteśmy beneficjentami dotacji unijnych i rozumiemy, że jej otrzymanie to tak naprawdę dopiero początek. Bezzwrotna pomoc niesie za sobą wile wyzwań związanych z terminowym raportowaniem, spełnianiem niejasnych kryteriów, utrzymywaniem komunikacji z urzędami odpowiedzialnymi za jej wypłatę i kontrole. Do pełnego sukcesu potrzebne jest rozliczenie projektu, które jest niejednokrotnie trudniejsze niż samo przygotowanie wniosku czy uzyskanie dotacji. Proces rozliczania musi przebiegać zgodnie z zapisami umowy czy zatwierdzonymi planami zawartymi we wniosku. Zmieniająca się rzeczywistość biznesowa powoduje, że niejednokrotnie bywa to trudne. Rozliczanie projektu finansowego ze środków unijnych, to żmudny proces sprawozdawczości, dokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów oraz staranie się o spełnienie wymogów kwalifikujących koszty do uzyskania refundacji. Przeszliśmy ten proces już wiele razy. Z przyjemnością zajmiemy się nim jeszcze raz.

Zakres Usług

 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
 • przygotowanie wniosku
 • przygotowanie business planu
 • negocjowanie warunków umowy leasingowej
 • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
 • negocjowanie warunków umów dodatkowych
 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe
 • przygotowanie wniosku
 • przygotowanie business planu
 • negocjowanie warunków umowy leasingowej
 • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
 • negocjowanie warunków umów dodatkowych
 • CONSULTOR MAREK BRENZAK
 • Pl. św. Macieja 7/5-6, 50-244 Wrocław
 • CERTYFIKAT MF NR. 6998/2004
 • +48 71 32 77 000